Prijsbereik: Van naar

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van het website www.agencebossuyt.be. In uw browser beginnen ze met ‘www.agencebossuyt.be’
  Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • u contact met ons opneemt

U bent beschermd op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten
 • uw vragen te beantwoorden
 • om uw inschrijving te beheren en te verwerken

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties Verzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’s IP-adres.
U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft.

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.

Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.

 

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

 

We gebruiken het Google Analytics-systeem met het anonimiseren van gegevens met een  bewaartermijn van 24 maanden.

3. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

 • WPML language_cookie: taalkeuze
 • De wordpress cookie (CMS & thema) : design & opties

Statistische cookies van Google Analytics:

 • _ga
 • _gid
 • _gat

Cookies om de interactiviteit van de website te verbeteren:

Andere mogelijk cookies zijn:

De site van Agence Bossuyt is afhankelijk van bepaalde diensten die worden aangeboden door websites van derden. Deze omvatten:

 • Delen van knoppen (social media)
 • Video’s of bewegende beelden gepost op de site (youtube, vimeo, dailymotion)

Deze functies maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door deze diensten worden gedeponeerd.

4. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van de cookies: max 13 maanden
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail: 12 maanden

5. Veiligheid

Agence Bossuyt waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Beeldrechten:

Alle foto’s op de site zijn afkomstig van de activiteiten van de vereniging Agence Bossuyt.

Alle eigenaars van beelden die de websitebeheerders niet toestaat om hun afbeelding te gebruiken voor niet-commerciële promotie- en verspreidingsdoeleinden, moet het recht van terugtrekking aanvragen door contact met ons op te nemen via e-mail op privacy@agencebossuyt.be

7. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 15 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 30 dagen.

Stuur een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), om uw rechten uit te oefenen: privacy@agencebossuyt.be

7. Klachten

Als u vindt dat de Agence Bossuyt uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

E-mail: commission@privacycommission.be(link stuurt een e-mail)

8. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@agencebossuyt.be